Návod na montáž reťazí TRYGG Fast Trac

Montáž a úprava reťazí FAST TRAC

 

                Po skrátení                                              Pred skrátením

               

 

K dispozícii sú 3 spojovacie články na každej strane reťaze. V tabuľke sú označené A, B a C.

 

 

1. Položte reťaz na spevnenú plochu, tak ako je zobrazené hore a upravte bočné reťaze podľa priloženej tabuľky. Stĺpec A, B a C sa vzťahuje na 3 spojovacie články na každej strane reťaze. Je veľmi dôležité,aby tieto úpravy boli vykonané pred pripevnením reťazí na pneumatiky. Pokiaľ to takto neupravíte, výsledkom môže byť úzky vzor pri spoji, keď je reťaz nasadzovaná na pneumatiku. Riziko je, že reťaz potom bude skrátená až príliš. Zostávajúce články bočnej reťaze by mali byť odrezané až po dokončení montáže.

  

 

 1. Po prevedení úprav bočnej reťaze môže začať montáž. Nesnažte sa odrezať reťaz ešte pred tým, než je na pneumatike. Položte reťaz za traktor tak, že hroty smerujú dohora a zámky smerujú k pneumatike. Založte lano cez disk alebo ho pripevnite na dezén pneumatiky.
  Pripevnite háky a zámky k lanu. Je dôležité pripevniť reťaz na pneumatiku potiahnutím vozidla dopredu, aby bylo zaistené správne zarovnanie s dezénom pneumatiky. Pri nasadzování reťaze roztiahnite oka čo najviac do šírky. Uistite sa, že reťaz sa nedostane do kontaktu s diskom kolesa, podvozkom, nárazníkmi atď.
 2. Vzhľadom k tomu, že reťaze TRYGG Fast Trac sú vyrábané pre použitie na rôzné pneumatiky, je zvyčajne nutné ich skrátenie na potrebnú dĺžku. V niektorých prípadoch je nutné skrátenie o viac ako jeden diel, ako  ukazuje fotografia. To, o koľko bude reťaz skrátená musí byť rozhodnuté, keď je reťaz na pneumatike. Pamätajte si, že je lepšie odrezať najprv menej  ako príliš veľa. Háky na bočných reťaziach, ktoré sú najbližšie k spoju by mali byť vymenené za spojovacie články. Tým sa zvýšia možnosti úprav. 
 1. Konce môžme spojiť dvomi spôsobmi :
  Zvyčajný spôsob vidíte na fotografii vľavo. Jeden z voľných koncov je spojený  s bočnou reťazou ako ďalšia bočná reťaz a utiahnutý článkom. Spojenie krížom môže byť nahradené S-hákom alebo ponechané, pokiaľ to takto vyhovuje.
  Na pravej fotografii nie je nutná ďalšia bočná reťaz. V týchto prípadoch sú priamo spojené koncové články reťazí.
  Pokiaľ je vzor príliš úzky, uvoľnite niekoľko článkov  a dotiahnite bočnú reťaz. 

 

 1. Potom, čo ste reťaz namontovali, bude možno potrebné urobiť ešte nejaké úpravy na strmeňových spojkách bočnej reťaze a na článkoch upevnených na bočnej reťazi. Všetky bočné retiazky by mali smerovať k stredu disku. Všetky nadbytočné časti reťaze by mali  byť odstránené alebo pripevnené k reťazi.

 

 1. Reťaze TRYGG Fast Trac by mali byť namontované  tesno, ale nie tak pevne, aby bylo zabránené prirodzenému pohybu reťaze  na pneumatikách.