Inštalácia reťazí pre nákladné vozidla a autobusy

Položte reťaz na koleso tak, aby byl pákový napínač na vonkajšej strane.Napínacie vačky, pokiaľ tu  nejaké sú, musia byť otvorené. Vtiahnite vonkajší pákový napínač a vnútornú sponu tak ďaleko pod koleso, ako  je to možné.

Potiahnite vozidlom asi o 1 / 4 dĺžky kolesa. Pripojte vnútornú sponu článku postrannej reťaze čo najtesnejšie. Pretiahnite vonkajší pákový napínač článkom postrannej reťaze a upnite ho. Potom reťaz napnite ešte raz tak, že pretiahnete pákový napínač ďalším článkm postrannej reťaze. Pokiaľ je postranná reťaz vybavená prídavnými sponami, pootočte vačkami pre ľahšie napnutie.

 

Oprava zlomeného článku s hrotmi

 

 

Pokiaľ dôjde k prasknutiu reťaze, môže byť  opravená vložením opravného článku. Gumový čap se najľahšie  pripevní pritlačením pomocou ťažkého predmetu. Zlomený článok musí byť opravený okamžite. Opravný článok môže byť použitý aj ako náhradný diel za poškodený hák.

 

                                

vnútorná spona                                   napínacia vačka


priečná reťaz s hrotmi

 

                           

vonkajší napínač                             spojovací hák bočnej a priečnej reťaze

bočná reťaz
Upozornenie! Táto reťaz se môže používať iba ako reťaz na kolesa.  Reťaz musí byť neustále správne nahodená a napnutá. Prasknutý článok musí byť okamžite opravený. Zanedbanie opravy alebo neopravená reťaz môže spôsobiť poškodenie vozidla alebo zranenie a smrť osôb.