Návod na montáž reťazí TRYGG Scan Trac

Návod na montáž reťazíTRYGG Scan Trac

Pred inštaláciou reťazí, skontrolujte, či nie sú  prekrútené a či sú  napínacie vačky „otvorené”.
Reťaz Scan Trac sa inštaluje tak, že sa symetricky rozprestrie na pneumatiku. Potom sa  reťaz upraví na pneumatike a pripevní sa postranná reťaz. Buďte veľmi opatrní, aby ste sa vyhli prípadnému poraneniu osôb. Dbajte na to, aby vačky boli na vonkajšej časti pneumatiky.  Utiahnite reťaz starostlivo pomocou všetkých vačiek. Udržujte reťaz napnutú.
Pokiaľ sa objaví prasklina alebo nadmerné opotrebenie, je treba ihneď opraviť reťaz Scan Trac ihneď, aby sa zabránilo ďalšiemu poškodeniu.
Náhradné diely je možné objednať u predajcu.

                                  

Pripojte postrannú reťaz          Napnite jej napínaciu vačku pomocou kľúča

 

 

 

Nákres ukazuje článok reťaze, ktorý je rovnomerne opotrebovaný na jednej strane (2), zmenou smeru otáčania kolesa  zľava doprava a naopak. Pokiaľ je opotrebované max. 70% materiálu článku  reťaze, mala by byť reťaz obrátena (4) a používaná na druhej strane z dôvodu predĺženia jeho životnosti. Dbajte na to, aby napínacie vačky boli vždy na vonkajšej strane.

Upozornenie!
Reťaze Scan Trac nie sú vyrobené pre použitie v teréne. Extrémne otáčky a iné nesprávne použitie môžu spôsobiť zlomenie  reťaze, poškodenie vozidla či zranenie osôb.