Návod na montáž reťazí TRYGG SMT, SM2D a SM3D 11-19mm

Návod na montáž reťazí TRYGG SMT a SMD

 

 

Položte reťaz na zem za traktor tak, že hroty smerujú hore a  zámky smerujú ku pneumatike. Prevlečte lanko cez disk. Pripevnite háky a zámky tak, ako je znázornené na obrázku. Je dôležité pripevniť reťaz na pneumatiku potiahnutím vozidla dopredu, aby bylo zaištené správne zarovnanie s dezénom pneumatiky.

 

 

Potiahnite traktorom dopredu. Akonáhle sa reťaz navinie, pripevnite háky k reťazy tak, aby vzdialenosť dolu k bočnej reťazy bola rovnaká ako je zostávajúca časť reťaze (nová pneumatika). Pokiaľ sú pneumatiky ojazdené, pripevnite háky tak ďaleko na reťazy ako je to možné. Urobte to isté s ostatnými háky.

 

 

Pripevnite bočné reťaze a uistite sa, že sú ich napnutia rovnaké.

 

 

Opravte napnutia hákov a pokiaľ je to nutné, opäť pritiahnite bočné reťaze.

 

 

Reťaz je správne nainštalovaná/nasadená.

 

Opravné S a Z- háky (možno doobjednať za príplatok)

 

-slúži k spojeniu koncových častí reťazí

10mm pre reťaze 8mm a 9,5mm

12mm pre reťaze 10mm a 11mm

Gumový uzavierací čap sa ľahko vtlačí na ťažko prístupné miesto.