Slovenský výrobca lesných traktorov
Predaj strojov a príslušenstva pre prácu v lese

Certifikáty

TRYGG Safety Grip 6x7 / TRYGG Superlight

 

1. Rozprestrite reťaz za kolesom tak, aby hroty smerovali dohora a pákové napínače sú otočené smerom  k pneumatike. Na TRYGG Superlight musia byť najskôr urobené úpravy bočnej  reťaze. Nasadenie reťaze sa urobí najľahšie  otočením kolies v smere jazdy.

   

2. Utiahnite reťaz tak, aby mal vôľu a odstráňte zvyšnú reťaz,   napr. pomocou rozbrusovačky. Stiahnite konce reťaze k sebe a spojte koncovú časť reťaze s hrotmi s C-spojkou. Zaistite stopercentné uzavretie C-spojky. Pre ľahšie otvorenie C-spojky sa môže použiť sverka . Pokiaľ je po napnutí reťaze nadbytočný krížový článok, odstráňte ho aj nadbytočnú bočnú reťaz.

3. Utiahnite bočnú reťaz. Odstráňte nadbytočnú časť bočnej reťaze alebo zaistite voľné konce reťaze podľa fotografie.

 

4. Správne nasadená reťaz

 

 

Tipy pre správne použitie:
Životnosť Safety Grips a Superlights je možné zvýšiť ich správnym používaním. Reťaz by mala  byť nasadená tak pevne ako iné snehové reťaze, ale pevnejšie, pokiaľ sa rýchlosť zvýší až na max. 50 km / h. Pokiaľ je reťaz nasadená príliš na voľno, môže dôjsť k zlomeniu článku a príliš tesné nasadenie často  spôsobí nerovnomerné opotrebenie reťazí.

 

Aby bylo zaistené rovnomerné opotrebenie a maximálna životnosť, mali by byť po určitej dobe zmenené podmienky otáčania  (obr. 2 a 3 ). Keď je opotrebených asi  30% článkov reťaze, môže byť reťaz otočená  na opačnú stranu a ďalej používaná. (obr.4)

Tento reťaze je možné použiť napríklad pri odstraňovaní snehu z vozovky.
Vysoké otáčky kolesa alebo použitie v náročnom teréne môže reťaze poškodiť.